Andreas Hallqvist är en av forskarna som fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.


Förutom att vara överläkare i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har han många forskningsengagemang, bland annat inom lungcancer där gruppen bedriver kliniska studier på kombinationsbehandlingar med läkemedel och strålterapi.


Läs mer om Andreas Hallqvist och den forskning han är engagerad i här!