Många delar Jubileumsklinikens mål.

​Jubileumsklinikens Cancerfond har till uppgift att skapa resurser för cancerforskning som pågår vid och i anslutning till Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Och att säkra god cancervård.

Idag drivs fonden som en oberoende stiftelse med målet att så många som möjligt ska överleva cancer med god livskvalité. Vi söker uppfylla detta mål genom att finansiera forskningsprojekt, forskarmånader för kliniker samt konferensresor för aktiva forskare.

Historien

Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en av flera kliniker för cancervård.

Idén

Här kan du läsa mer om iden bakom fonden.

Vart går pengarna?

De senaste fem åren har vi delat ut cirka 53,5 miljoner till cancerforskning i Västsverige.

Våra kostnader

Jubileumsklinikens Cancerfond har ett s.k. 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Styrelsens arbete

Styrelsens arbete styrs av fondens stadgar.

Våra placeringar

Jubileumsklinikens Cancerfond är en så kallad avkastningsstiftelse.

Kontaktuppgifter

Har du frågor som berör forskningen, gåvor, testamenten m.m. kontakta i första hand vår verksamhetschef advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Har du frågor om minnesgåvor, utskick av minnesblad m.m kontakta i första hand Elin Tornblad:
E-post: elin@jkcf.se (nås enklast via e-post)
Mobil: 0709-40 01 81

Post- och besöksadress:

Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Du kan även kontakta någon i styrelsen.