Fler än någonsin friskförklaras från sin cancer.

Jubileumsklinikens Cancerfond behövs mer än någonsin, eftersom alltfler drabbas av cancer. Ljuset i mörkret är att många som drabbas idag, trots en cancerdiagnos, kan leva ett bra liv.

Forskningen gör ständigt nya framsteg, och mer än hälften av de som får en cancerdiagnos kommer att bli botade. För de som inte blir helt botade finns det goda chanser att leva ett bra liv och hålla sjukdomen i schack. 

Sjukdomen påverkar livskvaliteten för den som fått cancer, men även de hundratusentals människor som står bredvid: Barn, makar, partners, arbetskamrater och vänner. Med god vård, ökad kunskap och framsteg inom det medicinska området, tar vi varje dag steg i rätt riktning. En del av den goda vården är att se till att den som fått diagnosen får bästa tänkbara livskvalitet efter behandling.

Patientberättelser