Stadgar, ÅR m.m.

Nedan i listan finner du grunddokument som hör till fonden och dess verksamhet, bland annat våra stadgar och vår årsredovisning. Har du några frågor om innehåller kan du kontakta vår verksamhetschef Bo Stefan Arleij, bsa@jkcf.se 

Stadgar 

Årsredovisning 2022  

Revisionsberättelse 2022 

Flerårsöversikt 2018 – 2022 

Rapport Svensk Insamlingskontroll 2022 

Placeringspolicy 

Integritetspolicy