Stadgar, ÅR m.m.

Nedan i listan finner du grunddokument som hör till fonden och dess verksamhet, bland annat våra stadgar och vår årsredovisning. Har du några frågor om innehåller kan du kontakta vår verksamhetschef Bo Stefan Arleij, bsa@jkcf.se 

Stadgar 

Årsredovisning 2021  

Revisionsberättelse 2021 

Flerårsöversikt 2017 – 2021 

Rapport Svensk Insamlingskontroll 2021 

Placeringspolicy 

Integritetspolicy