Stadgar, ÅR m.m.

Nedan i listan finner du grunddokument som hör till fonden och dess verksamhet, bland annat våra stadgar och vår årsredovisning. Har du några frågor om innehåller kan du kontakta vår verksamhetschef Bo Stefan Arleij, bsa@jkcf.se 

Stadgar 

Årsredovisning 2020  

Flerårsöversikt 2016 – 2020 

Rapport Svensk Insamlingskontroll 2020 

Placeringspolicy 

Integritetspolicy