Vart går pengarna?

Har du frågor som berör forskningen, gåvor, testamenten m.m. kontakta i första hand vår verksamhetschef advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Har du frågor om minnesgåvor, utskick av minnesblad m.m kontakta i första hand Elin Tornblad:
E-post: elin@jkcf.se (nås enklast via e-post)
Mobil: 0709-40 01 81

Post- och besöksadress:
Vidblicksgatan 2, 412 57 Göteborg.

Du kan naturligtvis också kontakta någon i styrelsen.