Jubileumsklinikens Cancerfonds integritetspolicy

Vi sparar de uppgifter du registrerar här och använder dem bland annat för administration av din gåva. Genom att gå vidare med min/vår gåva samtycker jag/vi till att uppgifterna databehandlas och att mina/våra personuppgifter hanteras i enlighet med Jubileumsklinikens Cancerfonds integritetspolicy.

Jubileumsklinikens Cancerfonds Integritetspolicy