Varje år är vi med och finansierar forskarresor till konferenser runt om i världen. I dessa sammanhang kan forskare från världens alla hörn lära av varandra, utbyta kliniska erfarenheter och knyta kontakter för framtida projekt.

Rebecca Ahlin, som är dietist och doktorand, har fått detta stöd för att kunna åka till Boston på vetenskaplig konferens.

Såhär berättar hon själv om sin resa!

”Jag deltog i juli månad på ”Nutrition 2023”, American Society for Nutritions konferens i Boston, USA. Under konferensen presenterade jag två posters som belyser vår forskning om kostfiberintag och inflammation vid strålbehandling av bäckenområdet.

Konferensen innefattade det senaste inom nutritionsforskning över flera viktiga områden. En insikt jag tar med mig hem är Sveriges starka skyddsnät jämfört med USA, och hur dessa påverkar skillnader i kostvanor och hälsoutfall för olika samhällsgrupper.

Att närvara vid en sådan konferens är av stor betydelse för att nätverka och utbyta erfarenheter med andra forskare, vilket kan leda till framtida samarbeten.”

Tack Rebecca för att du är med i det viktiga kunskapsutbytet världen över!