En viktig del av vår verksamhet är att vi är med och finansierar forskarresor till konferenser runt om i världen. I dessa sammanhang kan forskare från världens alla hörn lära av varandra, utbyta kliniska erfarenheter och knyta kontakter för framtida projekt.

Civilingenjör Elina Petersson besökte nu i vår en vetenskaplig konferens i Tyskland för att presentera det hon arbetar med, samt nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor världen över!

Såhär berättar hon själv om sin resa:

”Resestipendiet från Jubileumsklinikens Cancerfond användes till att finansiera min resa till, och deltagande i, ISMRM Workshop. Temat var Intravoxel incoherent motion (IVIM)* med det övergripande målet att uppnå konsensus vid bildtagning och analys.

Tanken med IVIM är att man ska kunna studera blodflödesrelaterade egenskaper utan att behöva använda kontrastmedel i magnetkameran. I dagsläget är både magnetkamerans inställningar och efterföljande analys väldigt varierande mellan olika forskargrupper, vilket gör resultaten svåra att jämföra.

Under workshopen tog jag del av vad andra forskarkollegor gör runt om i världen, vilket var väldigt intressant och givande. Speciellt tar jag med mig en breddad överblick över alla delar kopplade till IVIM, allt från bildtagning till analys och till tillämpning av IVIM på olika sjukdomar.

Jag presenterade även mitt arbete kring att optimera inställningarna till magnetkameran och diskuterade det med forskare och kliniker som alla på något sätt arbetar med IVIM. Det var väldigt givande att diskutera med personer med olika erfarenheter och perspektiv och jag tar med mig många nya idéer till mitt vidare arbete.

Att åka på sammanträden som denna är mycket viktigt för att vidare utveckla metoder och teknologier som i slutändan kan hjälpa patienter.”

Tack Elina för att du delar med dig av dina erfarenheter – och för att du är med och sprider din kunskap till andra i forskarvärlden.  🧡

* Intravoxel incoherent motion (IVIM) är en teknik som används i diffusion MRI (magnetkamera) för att mäta hur vattenmolekyler rör sig inuti en liten del av bilden, som kallas för en ”voxel”. Det hjälper till att förstå hur vattnet rör sig i olika delar av kroppen eller hjärnan, vilket kan ge information om till exempel nervcellernas struktur eller sjukdomar.