Du som är doktorand och som vårterminen 2024 antagits till din doktorandutbildning eller fått godkänt på din halvtidsprövning har nu möjlighet att söka stipendium. Ansökan ska registreras i vårt digitala ansökningssystem senast den 30 juni 2024.

Behöriga att söka är doktorander med en anställning eller ett projekt som faller inom ramen för Jubileumsklinikens Cancerfonds ändamål, cancerforskning vid eller i anslutning till Jubileumskliniken. Det innebär i normalfallet doktorander vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sektion2, Onkologi eller Medicinsk strålningsvetenskap. Det kan i utvalda fall även gälla doktorander kliniskt anställda vid Jubileumskliniken eller Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) som inte är doktorander vid de angivna akademiska enheterna. Om det inte tydligt framgår av projektbeskrivningen är det viktigt att du särskilt belyser på vilket sätt din forskning har cancerrelevans.

Stipendiet introducerades 2019 och är mycket uppskattat. Det ska användas för projektrelaterade aktiviteter eller till doktorandens vetenskapliga utveckling. Mer information och vår PDF ansökningsblankett hittar du under vår särskilda sektion ”För forskare” där du loggar in.

Saknar du inloggningsuppgifter?
Kontakta då vår verksamhetschef Bo Stefan Arleij på:  bsa@jkcf.se

Vi ser fram emot din ansökan!