Våra kostnader

Jubileumsklinikens Cancerfond har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är en liten och effektiv organisation som strävar efter att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

För 2021 har vi – enligt den rapportering som vi har lämnat till Svensk Insamlingskontroll – haft administrativa kostnader (inklusive insamlingskostnader) på 4 % av de totala intäkterna. Före åren 2019-2021 var snittet 11%. Det sistnämnda nyckeltalet kommer att publiceras på www.insamlingskontroll.se/ när deras granskning av rapporten för 2021 är klar. 

Vi är en så kallad avkastningsstiftelse och en stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel. Våra nyckeltal kan därför variera ganska mycket från år till år. 

Vår rapport till Svensk Insamlingskontroll för året 2021 hittar du här nedan. Där finner du också information om ersättning till styrelse och verksamhetschef.