Våra kostnader

Jubileumsklinikens Cancerfond har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är en liten och effektiv organisation som strävar efter att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

För åren 2018 – 2020 har vi – enligt den rapportering som vi varje år lämnar till Svensk Insamlingskontroll – haft administrationskostnader på i snitt 19 % av de totala intäkterna. Se vidare på www.insamlingskontroll.se/.

Vi är en så kallad avkastningsstiftelse och en stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel. Våra nyckeltal kan därför variera ganska mycket från år till år. Se vidare i vår rapport till Svensk Insamlingskontroll från 2020 nedan. Här finner du också information om ersättning till styrelse och verksamhetschef.