Våra kostnader

Jubileumsklinikens Cancerfond har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är en liten och effektiv organisation som strävar efter att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

För 2022 har vi – enligt den rapportering som vi har lämnat till Svensk Insamlingskontroll – haft administrativa kostnader (inklusive insamlingskostnader) på 13 % av de totala intäkterna (2021, 4%). För åren 2020-2022 var snittet 13%. 

Vi är en så kallad avkastningsstiftelse och en stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel. Våra nyckeltal kan därför variera ganska mycket från år till år. 

Vår rapport till Svensk Insamlingskontroll för året 2022 hittar du här nedan. Där finner du också information om ersättning till styrelse, forskningsnämnd och verksamhetschef för 2024. Rapporten för 2023 är under framtagning och publiceras här så snart den är klar och genomgången av våra revisorer.