En viktig del av vår verksamhet är att vi är med och finansierar forskarresor till konferenser runt om i världen. I dessa sammanhang kan forskare från världens alla hörn lära av varandra, utbyta kliniska erfarenheter och knyta kontakter för framtida projekt.

Karolina Larsson, som är Specialistläkare i Onkologi, besökte förra året en vetenskaplig konferens i Lissabon.

Vi bad henne berätta mer om sin resa:

”I november förra året åkte jag till Lissabon för att delta på ABC7, en internationell konsensuskonferens om obotlig spridd bröstcancer.

Under tre dagar gick föredragshållare igenom de framsteg som gjorts inom forskningen under de senaste två åren. Som sista programpunkt röstade en expertpanel fram riktlinjer för hur obotlig bröstcancer bäst behandlas.

När jag åkte hem igen visste jag hur jag idag på mottagningen ska erbjuda mina patienter bästa tänkbara vård. På konferensen deltog jag också i workshops med patientrepresentanter, sjuksköterskor och onkologer från hela världen vilket också gav mig en påminnelse om hur välutvecklad och jämlik svensk cancervård är.

Jag hade också förmånen att få presentera min egen forskning som handlar om cellgifter i tablettform i låga, dagliga doser mot obotlig bröstcancer. I min kvalitativa intervjustudie med patienter behandlade på Jubileumskliniken framkom att behandlingen är uppskattad eftersom den är lätthanterlig, har milda biverkningar och kan tas hemma. Patienterna uppskattar att kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots obotlig cancersjukdom men uttrycker samtidigt oro för att behandlingen inte är tillräckligt effektiv eftersom doserna är låga. De beskrev behandlingen som sin livlina.

Jag är tacksam över stödet från Jubileumsklinikens cancerfond som gjorde det möjligt för mig att komma iväg till konferensen!” 

Tusen tack Karolina för din viktiga insats. och för att du delar med dig av din resa!

Foto: Johanna Ewald St. Michaels, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Bild från konferensen i Lissabon.