Vi är glada och stolta över att Bo Baldetorp, som varit en del av vår styrelse sedan 2008, nu kliver på som ordförande efter Bo Nordenskjöld.

Bo Baldetorp bor, och är verksam i Lund. Han började sin bana som civilingenjör i elektroteknik 1976, och har sedan 2002 även varit professor i experimentell onkologi.

Hans huvudsakliga fokus var från början radiobiologisk forskning, och än idag driver han tillsammans med kollegor projekt inom tumörcellskinetik (cellcykelfas kinetik), som berör identifiering av potentiella biomarkörer på proteinnivå som kan förväntas bli kliniskt användbara inom både diagnostik och behandling av malignt melanom.

Bo har förutom forskningen även stor erfarenhet av ledningsarbete då han varit laboratorie och- avdelningschef för Onkologiska klinikens forskningsavdelning på Gustaf V:s Jubileumsklinik i Lund, samt prefekt för Institutionen för Kliniska Vetenskaper på Lunds universitet. Han har även varit föreståndare för den nationella infrastrukturen Biologisk Masspektrometri och Proteomik vid Chalmers, GU, KI och LU.

→ Bo Baldetorp! Vem är du när du inte är forskare?

“Jag har en del förtroendeuppdrag och ledningsuppdrag parallellt med mitt forskningsarbete. Ledigheten ägnas åt familjeumgänge, hus och trädgård, veteranfordon, musik och litteratur. Just nu läser jag ’On the origin of time: Stephens Hawking’s final theory’, författad av Thomas Hertog.”

→ Du har varit en del av styrelsen sedan 2008, vad ser du mest fram emot med det nya uppdraget som ordförande?

“Jag är mycket stolt och glad över att ha fått förtroendet att axla styrelsens ordförandeskap vidare, efter min företrädare professor Bo Nordenskjöld som gjorde ett fantastiskt bra jobb. Tiden hittills som styrelseledamot har varit mycket lärorik då styrelsen är mycket kunnig och trevlig att arbeta tillsammans med.

Jag tycker om utmaningar och ser fram emot att som ordförande tillsammans med styrelsens ledamöter utveckla Jubileumsklinikens Cancerfond vidare så att den kan fortsätta att stödja den livsviktiga och framgångsrika cancerforskningen i Västsverige. Utvecklingen inom cancerforskningen är fantastisk med all ny teknik och kunskap som kontinuerligt förvärvas. Flera yngre forskare med nya utmanande forskningsprojekt träder fram, och jag tycker det är angeläget att stödja dessa på bästa möjliga sätt.”

Välkommen som ordförande Bo Baldetorp!