Andreas Hallqvist

”Jag hoppas att vi kan ta reda på huruvida viss kombinationsbehandling är till nytta för patienterna och att få ytterligare redskap för att bättre kunna rikta och individualisera terapier.”

Andreas! Kan du beskriva forskningsprojektet du är inblandad i?
Jag har ett flertal olika forskningsengagemang, dels inom lungcancer där vi bedriver kliniska studier på kombinationsbehandling med läkemedel och strålterapi samt andra projekt som studerar prognostiska/prediktiva faktorer för behandlingsrespons och toxicitet. Vi studerar även långtidseffekter hos överlevare samt kartlägger demografin för speciella grupper av lungcancer. Sedan bedriver jag också ett helt annat spår där vi studerar radiofarmaka vid neuroendokrina tumörer. 

Vad hoppas du denna forskning ska resultera i?
Jag hoppas att vi kan ta reda på huruvida viss kombinationsbehandling är till nytta för patienterna och att få ytterligare redskap för att bättre kunna rikta och individualisera terapier, och jag är intresserad av optimering vad gäller ökad effekt genom synergier mellan behandlingsmodaliteter. 

”Det är spännande att utvärdera resultat och för min del framför allt klinisk behandlingsforskning.”

När började du din forskarkarriär?  
Började lite trevande med första projektet när jag var ST-läkare, virrade lite fram och tillbaka men landade sedan i ett avhandlingsarbete om lungcancer 

Varför blev du forskare?  
För att det är roligt! Det är spännande att utvärdera resultat och för min del framför allt klinisk behandlingsforskning. Sedan är det berikande för klinikarbetet att man håller på med associerad forskning och lika mycket vice versa. 

”Jag har haft ovärderlig hjälp av anslag från Jubileumsklinikens Cancerfond, framför allt för möjligheten att få loss tid som varit en förutsättning för att våra projekt rullar framåt.”

Vad är det bästa med att vara forskare? 
Att det är spännande med resultat, kul att vara med i entusiastiska samarbeten, och att man blir allmänt mer kunnig inom sina områden. 

 Vem är du när du inte är forskare? 
Jag tycker om att vara på landet i vårt fritidshus, fixa i trädgården, odla en del och ägna mig åt uteaktiviteter som avkoppling som paddling och hiking. Tidigare var nöjesresandet mer frekvent också men som för de flesta andra mindre nu. 

Finns det något du skulle vilja framföra till våra givare? 
Jag har haft ovärderlig hjälp av anslag från Jubileumsklinikens Cancerfond, framför allt för möjligheten att få loss tid som varit en förutsättning för att våra projekt rullar framåt. 

.

 

Andreas är överläkare i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har många forskningsengagemang, bland annat inom lungcancer där gruppen bedriver kliniska studier på kombinationsbehandlingar med läkemedel och strålterapi.   

Foto: Paul Björkman