“”Jag hoppas att alla som överlevt en cancer i bäckenområdet skall kunna återgå till ett friskt och aktivt liv utan begränsningar.”

Forskaren Cecilia Bull är en av många forskare vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.

Läs gärna mer om Cecilia och hennes forskning här!