Hur kan vi minimera biverkningar av strålbehandling?

Avancerad strålbehandling bidrar idag till att fler patienter överlever en cancersjukdom än tidigare. Nästa steg i forskningen kring strålbehandling mot hjärnan är att försöka förhindra de långvariga biverkningarna som strålning kan ge, framförallt hos barn då de förväntas leva länge efter sin behandling.

Vid strålbehandling mot hjärnan dör eller förändras stamcellerna på grund av en inflammation som uppstår i cellernas miljö. Inflammationen leder till att stamcellerna inte utvecklas till nervceller i lika hög utsträckning som de behöver göra för att hjärnan ska kunna läka. Detta kan medföra kognitiva problem som till exempel inlärningssvårigheter och ger en försämrad livskvalitet för patienten. Inflammationen förändrar det biologiska förhållandet bland cellerna. Detta har lett till att forskning identifierat flera mätbara biomarkörer.

– Nu vill vi undersöka om biomarkörerna kan förutsäga olika personers risk att drabbas av långvariga biverkningar efter strålbehandling mot hjärnan, säger Thomas Björk-Eriksson som leder forskargruppen kring effekter av strålbehandling mot hjärnan.

I framtiden hoppas forskargruppen att vården, utifrån de resultat som kommer fram, ska kunna anpassa strålbehandlingen till olika personer för att minska risken att drabbas av långvariga biverkningar. Förhoppningen är också att resultaten kan användas för att erbjuda patienter som genomgått strålning mot hjärnan en mer anpassad cancerrehabilitering.

Marie Kalm och Yohanna Eriksson.
Övriga i forskargruppen är Martina Boström, Malin Blomstrand, Erik Fernström, Edvard Abel samt huvudansvarig Thomas Björk-Eriksson.