Radioaktiva läkemedel är ett viktigt forskningsområde.

Vi studerar hur man med radioaktiva läkemedel kan diagnostisera, lindra och även bota cancersjukdom. Ett delprojekt syftar till tidig diagnostik och förbättrad möjlighet att undersöka hur sjukdomen reagerar på det radioaktiva läkemedlet.

Många hormonbildande tumörer kan binda hormonet somatostatin och i ett projekt förenar vi hormonet med radioaktivt lutetium och utvecklar en terapi som tillsammans med operation och mediciner kan öka möjligheten till bot.

Ytterligare ett viktigt projekt utvecklar behandling med läkemedel bundna till kraftigt celldödande alfastrålning. Målet är att kunna bota flera tumörformer.

Charlotta Andersson och Arman Romiani.
I grupperna ingår ytterligare ett stort antal forskare. Huvudansvariga för de tre projekten är Peter Bernhardt, Eva Forssell-Aronsson och Per Albertsson.

Läs mer om:
A new concept for an increased cancer cure >
Utveckling och optimering av radionuklidterapi >
Novel predictive response models and analysis techniques >