Hur minimerar vi följdsjukdomar av cancerbehandling?

Den kliniska forskningen, liksom teknologiska framsteg, gör att sjukvården idag kan öka sin ambitionsnivå. Ambitionen kan vara att inte bara bota cancer utan även göra det på ett sätt så att canceröverlevaren får återställd fysisk och psykisk hälsa. De följdsjukdomar som strålbehandling, kirurgi, biologiska läkemedel och cellgifter ger upphov till vill vi i första hand förebygga, i andra hand lindra. För att ta fram kunskapen arbetar vi med djurmodeller samt kliniska och epidemiologiska studier. En viktig del är att ta fram kunskap så att de nya teknologierna används på ett optimalt sätt. En annan del är att ta fram stödjande terapier, livsmedel, probiotika och läkemedel som minskar risken för en följdsjukdom utan att behandlingen behöver ändras.

Ett fokus är trängningssyndromet, behovet att alltid ha en toalett inom några minuters räckhåll därför att trängningar till avföring uppkommer 20-30 gånger per dygn. Denna följdsjukdom drabbar kvinnor som strålbehandlats för gynekologisk cancer och kan vara livslång. Genom att studera samspelet mellan stamceller, immunsystemet och bakterier i tarmen arbetar vi för att hitta vägar så att tarmen återhämtar sig efter strålbehandlingen utan att en följdsjukdom uppkommer. De livsmedel vi äter, vår kost, påverkar vilka bakterier vi har i tarmen. Vi undersöker just nu vilken roll fiber i kosten, exempelvis från citrusfrukter eller havregryn, kan spela.

Den kunskap som vi och andra tagit fram sprider vi via EfterCancern.se till canceröverlevare och andra intresserade. Där ges exempelvis råd om hur livsmedel och läkemedel kan användas för att lindra trängningssyndromet. Vi planerar även att snart starta en studie där vi undersöker hur vaginalstavar bäst används för att undvika följdsjukdomar som nedsätter den sexuella hälsan.

På bilden: Cecilia Bull, Fei Sjöberg och Dilip Malipatlolla.

Huvudansvarig: professor Gunnar Steineck Postdocs och docenter: Cecilia Bull, Fei Sjöberg, Ulrica Wilderäng, Maria Hedelin, Karin Bergmark och Eleftheria Alevronta.
Doktorander: Dilip Kumar Malipatlolla, Piyush Patel, Sravani Devarakonda, Rebecca Ahlin, Linda Åkeflo och Maria Olsson