Viktig forskning om strålbehandling vid bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Bröstcancer är inte en och samma sjukdom, utan med modern teknik kan den delas upp i ett flertal biologiska undergrupper med olika prognos och behov av olika behandlingar. De flesta kvinnor med bröstcancer genomgår operation följt av olika tilläggsbehandlingar (antihormonell behandling, antikroppsbehandling, kemoterapi, strålbehandling) vilket leder till en förbättrad överlevnad. Utmaningen för framtiden är att välja optimal tilläggsbehandling för varje undergrupp av bröstcancer. Idag finns effektiva markörer när det gäller att avgöra vilka som har nytta av antihormonell behandling och antikroppsbehandling.

För strålbehandling har vi god kunskap om den genomsnittliga fördelen för hela gruppen av bröstcancerpatienter, men kunskapsläget är begränsat kring strålbehandlingens effektivitet i de olika biologiska undergrupperna. För att förstå sjukdomen bättre undersöker vi vilka undergrupper av bröstcancer som får återfall i strålbehandlingsområdet, återfallets exakta position och hur stor stråldos detta område fått.

Vi undersöker även genetiska profiler för att kunna identifiera en grupp som klarar sig bra även utan strålbehandling samt prövar nya markörer för öka förståelsen kring strålbehandlingseffekten. Syftet är att kunna optimera strålbehandlingen utifrån vilken typ av bröstcancer som patienten har.

På bilden: Henrik Svensson, Roumiana Chakarova och huvudansvarig Per Karlsson.
Övriga i forskargruppen är Dan Lundstedt, Maria Hällje och Magnus Gustavsson m.fl.