Hans Herlitz

Verksamhetsområde: Professor, Adjungerad

Bo Wängberg

Verksamhetsområde: professor i kirurgi

Inger Kollberg

Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor. PwC, 405 32 Göteborg Besöksadress: Skånegatan 1

Gunilla Lönnbratt

Verksamhetsområde: Auktoriserad revisor. PwC, 405 32 Göteborg Besöksadress: Skånegatan 1