Du som är doktorand och som höstterminen 2023 antagits till din doktorandutbildning eller fått godkänt på din halvtidsprövning har nu möjlighet att söka stipendium. Ansökan ska registreras i vårt digitala ansökningssystem senast den 31 mars 2024.

Behöriga att söka är doktorander med en anställning eller ett projekt som faller inom ramen för Jubileumsklinikens Cancerfonds ändamål, cancerforskning vid eller i anslutning till Jubileumskliniken.

Det innebär i normalfallet doktorander vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sektion 2, Onkologi eller Medicinsk strålningsvetenskap. Det kan i utvalda fall även gälla doktorander kliniskt anställda vid Jubileumskliniken eller Medicinsk Fysik och Teknik (MFT) som inte är doktorander vid de angivna akademiska enheterna.

Om det inte tydligt framgår av projektbeskrivningen är det viktigt att du särskilt belyser på vilket sätt din forskning har cancerrelevans.

Stipendiet introducerades 2019 och är mycket uppskattat. Det ska användas för projektrelaterade aktiviteter eller till doktorandens vetenskapliga utveckling.

Mer information och vår PDF ansökningsblankett hittar du under vår särskilda sektion ”För forskare” där du loggar in. På sidan ”För vad kan jag söka?” kan du också läsa om den extra utlysning avseende forskarmånader för kliniskt verksamma doktorander inom PC-forskningen som pågår just nu och t o m 15 november 2023.

Saknar du inloggningsuppgifter? Var god kontakta info@jkcf.se.

Vi ser fram emot din ansökan!