Fredagen den 8 september hade vi en utdelningsceremoni för att uppmärksamma de doktorander som fått doktorandstipendium från oss under 2023. Vid detta tillfälle fick även de forskare som fått tilldelning för det vi kallar ”forskarmånader för kliniker” hålla kortare föredrag om sina projekt. De forskare som höll föredrag var: 
-Jan Nyman, Onkologi
-Anna Nordenskjöld, Onkologi
-Esmaeil Mehrara, Medicinsk strålningsvetenskap
-Thomas Henry, Medicinsk strålningsvetenskap

På bild syns de doktoranderna som var på plats under ceremonin: 
Christoffer Vannas, Anna Thulin, Lucas Werner, Anja Schroff, Jens Johansson, Erik Pettersson, Amelie Toft Morén och Peter Andersson, 
Övriga stipendiater som ej är med på bild:Louise Mövik, Frida Westerbergh, Chiara Timperanza, Hana Bakr och Katja Smits. 

Doktorandstipendierna har funnits i flera år, men detta är första gången vi har en ceremoni. Vi ser fram emot att upprepa det även nästa år.

Foto: Elin Tornblad