🧡 Vi kan stolt meddela att vi på Jubileumsklinikens Cancerfond i år delar ut 16,2 miljoner kronor till den livsviktiga cancerforskningen i Västsverige!

🧪 Av det angivna beloppet avser cirka 1,2 miljoner kronor ’forskarmånader för kliniker’, som syftar till att underlätta för kliniskt aktiva personer att koncentrera sig på sin forskning. 

Varmt tack till alla generösa givare som gör det möjligt för oss att stötta forskningen vid, eller i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jubileumskliniken är en av Sveriges största cancerkliniker med verksamhet på Sahlgrenska, Östra sjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Den akademiska forskningen och vården vid Jubileumskliniken är en del av Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Följande cancerforskare har tilldelats projektanslag:
Toshima Parris. Max Levin, Andreas Hallqvist, Khalil Helou, Peter Bernhard, Barbro Linderholm, Maria Hedelin. Anna Bäck, Maja Sohlin, Cecilia Bull, Kerstin Lagerstrand, Maria Ljungberg, Lars Ny, Anne Thilander Klang, Tom Bäck, Stig Palm, Niclas Pettersson, Per Albertsson, Marianne Jarfelt, Gunnar Steineck, Caroline Olsson, Per Karlsson, Daniel Giglio, Sture Lindegren, Ingela Franck Lissbrant. Eva Forssell-Aronsson och Thomas Björk-Eriksson.

Följande cancerforskare har fått tilldelning av medel till forskarmånader för kliniker:
Jan Nyman, Malin Blomstrand, Anna Nordenskjöld, Esmaeil Mehrara och Thomas Henry.