Nu öppnar vi för årets ansökningsomgång om medel till större projekt och forskarmånader för kliniskt verksamma. Sista dag för ansökan är torsdagen 15 december 2022.

När det gäller forskarmånader har vi sedan några år utökat kretsen. Behörig att söka är kliniskt verksamma forskare anställda vid JK, VO Onkologi eller Medicinsk Fysik och Teknik (MFT), eller vid annan onkologisk verksamhet inom Västra Götalandsregionen och norra Halland (Kungsbacka eller Varberg), innefattande onkologer, fysiker, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, logopeder med flera. Vid anställning på annan klinik än JK ska det av ansökan tydligt framgå att det finns en koppling till forskningen vid JK.

Vänligen notera att anslag till forskarmånader i första hand beviljas forskare i karriären mellan disputation och docentur. Det är möjligt för docenter att söka, men sökande bör i sådant fall välja mellan att söka anslag till forskarmånader eller projekt.

För utförlig information om hur du söker hittar du när du loggar in på vår särskilda sektion ”För forskare”. 

Ansökan måste vara inlämnad och registrerad i vårt digitala ansökningssystem senast torsdagen den 15 december 2022, klockan 23:59.

Lycka till!