Nu kan du ansöka om medel till större projekt och forskarmånader för kliniskt verksamma, sista dag för ansökan är 15 december 2021.

Gå in på vår särskilda sektion på hemsidan ”För forskare”, som du hittar under ”Forskning” med länk på undersidan ”För forskare”. Där finns mer information om för vad du kan söka och hur ansökan går till. När det gäller forskarmånader har vi 2020 utökat kretsen. Behörig att söka är kliniskt verksamma forskare anställda vid JK, VO Onkologi eller Medicinsk Fysik och Teknik (MFT), eller vid annan onkologisk verksamhet inom Västra Götalandsregionen och norra Halland (Kungsbacka eller Varberg), innefattande onkologer, fysiker, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, logopeder med flera. Vid anställning på annan klinik än JK ska det av ansökan tydligt framgå att det finns en koppling till forskningen vid JK.

Vänligen notera att anslag till forskarmånader i första hand beviljas forskare i karriären mellan disputation och docentur. Det är möjligt för docenter att söka, men sökande bör i sådant fall välja mellan att söka anslag till forskarmånader eller projekt.

Ansökan måste vara inlämnad och registrerad i vårt digitala ansökningssystem senast onsdagen den 15 december 2021, klockan 23:59. Lycka till!