Jana Biermann har varit i Texas på forskningsresa finansierad av oss. På konferensen fick hon chans att lära sig mer om sitt forskningsområde och nätverka med forskare från hela världen. Här berättar hon själv om sin resa!
”I december besökte jag ’San Antonio Breast Cancer symposium’ i Texas, USA. Det är en årlig konferens om bröstcancerforskning som hålls i fem dagar med forskare och läkare från hela världen. Konferensen innehåller många viktiga ämnen, bland annat experimentell biologi, etiologi, prevention, diagnostik och behandling av bröstcancer. Eftersom jag är doktorand var utbildningssessionerna särskilt intressanta för mig, då de gav mig nya viktiga insikter i mitt forskningsområde. Det var särskilt spännande att lyssna på pionjären Nicholas Navin som bland annat varit med och möjliggjort forskning inom området för kloning av tumörer.

Poster-presentationerna gav en bra möjlighet att diskutera idéer och lösningar med andra presentatörer och experter på området, också för att presentera min forskning och få värdefull feedback. Sammanlagt hölls fem seminarier, vilket gav mig och de andra doktoranderna möjlighet att diskutera våra projekt under konferensdagarna.

Jag är glad för chansen att få denna detaljerade inblick i den högkvalitativa forskningen om bröstcancer.Konferensen har varit en oslagbar möjlighet för nätverkande, och den kunskap jag samlat på mig under dessa dagar kommer att vara väldigt värdefull för mig i mitt fortsatta forskningsarbete. ”

Vill du läsa mer om Jubileumsklinikens Cancerfonds verksamhet kan du gå in här på vår hemsida eller skicka ett mail till info@jkcf.se