En del av vår verksamhet är att finansiera forskningsresor. Syftet med dessa är kunskapsutbyte och vetenskapliga möten världen över. Allt detta för att forskarna ska ha tillgång till så många pusselbitar som möjligt för att lösa cancerns gåta.
En som varit på forskningsresa finansierad av oss är Emma Aneheim. Här berättar hon om sin resa till Ottawa.
”Min resa gick till Kanadas huvudstad Ottawa där konferensen ’International Symposium on Targeted-Alpha-Therapy’ anordnades. Fokuset för denna forskningsinriktning är att hitta strategier för att behandla spridd cancer med alfa-partikelstrålning. Konferensen samlar en stor del av den globala forskningskåren i område och ger oss en arena där vi kan samlas, samtala och utbyta viktiga erfarenheter. Jag hade själv förmånen att få presentera mitt eget arbete för mina kollegor världen över.

Möjligheten att få åka på en sådan här resa är väldigt viktig för mig och mitt arbete. Det tillåter mig att hålla mig à jour om det senaste som händer i forskningsfältet, samtala med kollegor, knyta nya kontakter och starta samarbeten. Sist men inte minst är det värdefullt för mig att få återvända hem med ny energi och inspiration för min egen forskning.”

Vill du läsa mer om Jubileumsklinikens Cancerfonds verksamhet kan du läsa vidare här på vår hemsida, eller skicka ett mail till info@jkcf.se