Max Levin är en av forskarna som fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.
Han är docent och onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med forskningsområde malignt melanom med fokus på kopplingar mellan biverkningar och effekt av immunterapi.


Läs mer om Max Levin och den forskning han är engagerad i här!