Min absoluta förhoppning är att kunna bidra med resultat som för denna grupp av individer med generellt svår sjukdom kan komma bidra till ett minskat lidande för dem själva såväl som för deras närstående.

Khalil Helou är en av forskarna vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond. Fokuset för hans forskning är äggstockscancer, och tillsammans med sitt forskningsteam dedikerar han sin tid till att forska på hur man kan subklassificera tumörerna för att i förlängningen kunna ge bättre behandling, även till svårt sjuka patienter.

Läs gärna mer om Khalil Helou och hans forskning här!