För många cancerpatienter är strålbehandling ett viktigt behandlingsalternativ. En framgångsrik behandling kräver att stråldosen till patienten ges med stor noggrannhet”

Roumiana Chakarova är en av forskarna vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond. Roumiana forskar på extern strålbehandling av cancersjukdomar, en viktig behandlingsmetod för många cancerpatienter där precisionen hela tiden förbättras. Hon delar sin tid mellan att forska, och att arbeta kliniskt som dosimetri- och behandlingsansvarig sjukhusfysiker

Läs gärna mer om Roumiana Chakarova och hennes forskning här!