Roumiana Chakarova 

För många cancerpatienter är strålbehandling ett viktigt behandlingsalternativ. En framgångsrik behandling kräver att stråldosen till patienten ges med stor noggrannhet”

Roumiana Chakarova är en av forskarna vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond. Här berättar hon själv om sin forskning!

Roumiana! Beskriv din forskning! 
Min forskning, Monte Carlo dosimetri, är inriktad mot extern strålbehandling av cancersjukdomar med högenergetiska fotoner. Det handlar om noggrann uppskattning av energideponeringen i kroppen och dess validering under behandlingens gång.

 Målet med behandlingen är att skada tumörcellernas arvsmassa samtidigt som närliggande frisk vävnad får så liten stråldos som möjligt, för att minimera risken för biverkningar. Precisionen förbättras ständigt, och moderna acceleratorer möjliggör en modulerad strålningsleverans, där strålhuvudet roterar runt patienten samtidigt som strålfältet ändrar form kontinuerligt. 

”Allt fler kommer att leva med en botad cancersjukdom. Det är viktigt att behålla hög livskvalitet.”

Den moderna tekniken kräver ökad kunskap om hur stråldosen fördelas i kroppen. I min forskning använder jag beräkningsmetoden Monte Carlo, som är en referens-metod för simulering av partiklarnas växelverkan. Det är en metod baserad på sannolikhetsteori där den enstaka partikelns väg följs från källan, genom strålhuvudet och vidare i patient-geometrin. Växelverkan av fotoner och elektroner som genereras under transporten simuleras från första fysikaliska principer.

Inom projektarbetet utvecklas och valideras modeller på acceleratorer som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att kunna simulera aktuella behandlingsfält för strålbehandlingen. Tolkningen av patientens anatomi förbättras för att ta fram rätt vävnadstyp och densitet från CT bilder. Detta ökar noggrannheten av uppskattningen av energideponeringen i tumör och närliggande organ.

Vad hoppas du att forskningen ska resultera i?
För många cancerpatienter är strålbehandling ett viktigt behandlingsalternativ. En framgångsrik behandling kräver att stråldosen till patienten ges med stor noggrannhet. Detta eftersom avvikelser i levererad dos kan påverka behandlingens resultat.

Forskningsarbetet bidrar till mer effektiv och mer skonsam strålbehandling. In-vivo dosimetri möjliggör implementering av adaptiv strålterapi där behandlingen ytterligare kan individualiseras. Allt fler kommer att leva med en botad cancersjukdom. Det är viktigt att behålla hög livskvalitet.

När började du din forskarkarriär?
Min forskningskarriär började som PostDoc på Chalmers år 1993. Jag jobbade under flera år som forskare på reaktorfysik avdelningarna på Chalmers och KTH.  Där handlade min forskning om numerisk simulering av växelverkan av strålning med materia, transport av laddade och neutrala partiklar och deras inverkan på materia. Studierna genomfördes med både egenutvecklade Monte Carlo program och allmänna stora datorprogram baserade på både Monte Carlo och molekylär-dynamiska algoritmer, delvis med användning av parallella datorer.

Kunskapen från den tiden visade sig vara var värdefull när jag ändrade yrkesbana år 2002 när jag utbildade mig till sjukhusfysiker vid Göteborgs Universitet och sedan började jobba och forska som sjukhusfysiker inom strålbehandling.   

”Arbetet ’på golvet’ är väldigt viktigt att förstå vilka problem som behöver en vetenskaplig lösning, och för att kunna prova hypoteser i klinisk miljö.”

Vad är det bästa med att vara forskare?
Det bästa är att kunna bidra till utvecklingen och implementeringen av modern behandlingsteknik. Och därmed kunna bidra till allmän förbättring av livskvalitet av cancerdrabbade människor

Vem är du när du inte är forskare?
Jag delar min tid mellan forskning och arbete som dosimetri- och behandlingsansvarig sjukhusfysiker. Arbetet ’på golvet’ är väldigt viktigt att förstå vilka problem som behöver en vetenskaplig lösning, och för att kunna prova hypoteser i klinisk miljö. Jag trivs med mina kollegor och samspelet mellan olika yrkesgrupper där alla är lika viktiga för att målet ska nås.  

När jag inte jobbar finns jag till för och umgås med min familj, mina barn och barnbarn. Under sommaren gillar jag att segla längs Bohuskusten med vår båt, en SWY 36 med det fina namnet Relax. Havet är aldrig samma och det finns massor att lära mig ombord. 

Finns det något du skulle vilja framföra till våra givare?
Jubileumsklinikens Cancerfonds stöd driver cancerforskningen framåt, vilket är väldigt viktigt! Som forskare är jag otroligt tacksam, och känner ett stort förtroende och ansvar.

.

 

Roumiana forskar på extern strålbehandling av cancersjukdomar, en viktig behandlingsmetod för många cancerpatienter där precisionen hela tiden förbättras.   

Roumiana delar sin tid mellan forskning och kliniskt arbete som dosimetri- och behandlingsansvarig sjukhusfysiker.