”Det bästa med att vara forskare är att jag lär mig något nytt varje dag. Det är liknar att sätta ihop ett pussel. För varje experiment och studie som vi utför så blir bilden klarare.”

Toshima Parris är en av många forskare vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond. Idag forskar hon och hennes team på en svårartad typ av bröstcancer som kallas för trippelnegativ bröstcancer. Ambitionen är att klargöra om trippelnegativa bröstcancerceller innehåller cancerstamceller och i så fall identifiera behandlingar som kan slå ut dessa.

Läs gärna mer om Toshima Parris och hennes forskning här!