Våra kostnader

Jubileumsklinikens Cancerfond har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har en liten och effektiv organisation och strävar efter att hålla kostnaderna på en så låg nivå som möjligt.

Vi har sedan 2009 satsat på att marknadsföra fonden för att bli mer kända, och därmed få fler bidrag. Våra kostnader ökade i och med denna satsning, men det positiva resultatet var över vår förväntan. Vi har fått en markant ökning av gåvor och donationer, eftersom betydligt fler människor känner till vår verksamhet.

För 2018 har vi - enligt den rapportering som vi varje år lämnar till Svensk Insamlingskontroll - haft administration-och insamlingskostnader på 29 % av de totala intäkterna. 

Föregående år var motsvarande nyckeltal 9 %. Förändringen beror på att de totala intäkterna under 2018 gått ner markant jämfört med tidigare år. De större gåvorna, särskilt i form av testamentsmedel, minskade både i antal och belopp. Vår bedömning är att nedgången är tillfällig och att detta inte är en bestående trend. Våra kostnader har generellt sett ökat marginellt, samtidigt som vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att bli mer kända i Västsverige.

Vi är en så kallad avkastningsstiftelse och en stor del av våra intäkter kommer från större donationer via gåvor och testamenten. I övrigt får vi intäkter från förvaltningen av sparade medel. Våra nyckeltal varierar därför från år till år. Se vidare i vår rapport till Svensk Insamlingskontroll från 2018 nedan. Här finner du också information om ersättning till styrelse och verksamhetschef.  
Logo JKCF

Stiftelsen Jubileumsklinikens
Forskningsfond mot Cancer
info@jkcf.se
Pg 90 09 79 - 6
Bg 900-9796
Swish 9009796
Tel 020-90 09 79
Organisationsnr. 857200-8244

Copyright 2020 Cookies | Vår integritetspolicy | Webbplatskarta | Producerad av Piliz

Top