Skänk din aktieutdelning

Det finns numera möjlighet att avstå rätten till aktieutdelning och i stället skänka den skattefritt till en ideell organisation med allmännyttigt syfte. Jubileumsklinikens Cancerfond är en sådan organisation. När du skänker din utdelning måste du – innan beslut om utdelning fattas – anmäla till företaget som du äger aktier i att din rätt till utdelning skall tillfalla ”Stiftelsen Jubileumsklinikens forskningsfond mot cancer, organisationsnummer 857200-8244”.

Sådant meddelande kan du lämna via din bank, kontoförande fondkommissionär eller kontoförande institut, som hjälper dig att fylla i en blankett. Glöm inte att underrätta oss att du har registrerat fonden som gåvomottagare (ange samtidigt från vilket bolag utdelningen kommer och gärna belopp).

Det är tack vare generösa givare som vi har möjlighet att utveckla och stimulera cancerforskningen vid eller i anslutning till Jubileumskliniken och därigenom också cancervården. Ditt bidrag kommer att få stor betydelse för att bota och lindra mänskligt lidande.

Hör gärna av dig med eventuella frågor.

Kontaktperson

Har du frågor som berör forskningen, företagsgåvor, testamenten med mera kontakta i första hand vår verksamhetschef advokat Bo Stefan Arleij:
Mobil: 0708-92 24 50
E-post: bsa@jkcf.se

Post- och besöksadress:
Vidblicksgatan 2
412 57 Göteborg

Du kan även kontakta någon i styrelsen.

Swish
Swisha din gåva till vårt Swishnummer: 9009796

Bankgiro
Du kan betala in din gåva till vårt Bankgiro på: 900-9796

Plusgiro
Du kan betala in din gåva till vårt Plusgiro på: 90 09 79 – 6