Per Karlsson 

Beskriv ditt forskningsprojekt!
Jag forskar och driver projekt inom klinisk bröstcancer. Genom åren har jag gjort många studier om värdet av olika anti-hormonella behandlingar samt studier för att förstå vilka patienter som behöver strålbehandling. Just nu analyserar vi vilka gener i tumören som styr hur effektivt strålbehandlingen verkar.

Vi analyserar sparade tumörer från en stor svensk jämförande studie där patienter behandlats med bröstbevarande kirurgi med eller utan strålbehandling. Vi har kunnat identifiera tumörer som förefaller mera resistenta mot strålbehandling och vi arbetar med att finna tumörer där prognosen är så god att strålbehandling kan avstås.

”Just nu analyserar vi vilka gener i tumören som styr hur effektivt strålbehandlingen verkar.”

Vad hoppas du denna forskning ska resultera i?
Vi hoppas att vår forskning skall skapa förutsättningar för att via genomisk tumöranalys kunna individualisera behovet av strålbehandling.

Varför blev du forskare?
Redan som ung läkare inom cancerområdet såg jag ett behov av att hela tiden ha forskning som en viktig del parallellt med arbetet med patienter. Man vill hela tiden finna nya behandlingar och metoder för att förbättra situationen för patienterna.

Vad är det bästa med att vara forskare?
Det händer hela tiden nya saker och man får stimulans genom att ständigt lära nytt. Forskningen ger perioder med mindre bundenhet och utlopp för kreativitet. Att sedan återföra det man lärt sig inom forskningen i patientmötena känns meningsfullt.

”Man vill hela tiden finna nya behandlingar och metoder för att förbättra situationen för patienterna.”

Vem är du när du inte är forskare?
Skulle beskriva mig själv som vetgirig och ganska energisk! Är förutom forskare också cancerläkare och förste chefläkare. Har tre vuxna barn och en hustru som också är läkare. Har också ett litet sommarhus i norra skärgården där jag kopplar av, grejar med båten och fiskar. Gillar också att röra på mig och trivs med att cykla och springa!

Finns det något du skulle vilja framföra till våra givare?
Det är angeläget att stödja den patientnära forskningen så att vi som arbetar med patienter får möjlighet att utveckla, forska och snabbt återföra det vi lär oss till mötet med patienterna.

 

 

Per Karlsson. Foto: Johanna St Michaels