Daniel Giglio

Daniel Giglio är en av forskarna vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond. Forskningsprojektet syftar till att förebygga och förstå biverkningar vid strålbehandling i nedre delen av buken. Här berättar han själv om sin forskning:

Kan du beskriva forskningsprojektet du är inblandad i?
Vår forskning berör hur man kan förebygga biverkningar vid strålbehandling mot tumörer i nedre delen av buken. Biverkningarna orsakas av att strålningen påverkar frisk vävnad, något som gör skada och kan påverka patienters livskvalitet negativt. Patienter som genomgår strålbehandling mot ändtarmscancer, livmoderhalscancer och prostatacancer kan drabbas av biverkningar i exempelvis ändtarm och slida. Strålning kan också påverka den friska vävnaden på det sättet att sekundärtumörer utvecklas. Vi vill lära oss mer om varför detta händer och hur vi kan undvika det.
En annan del av projektet rör cancer orsakad av HPV-viruset, en vanlig infektionssjukdom som bland annat sprids sexuellt. HPV kan orsaka flertalet cancersjukdomar så som livmoderhalscancer och tumörer i svalget. HPV-orsakad cancer står för en stor del av cancerbördan, framförallt i utvecklingsländer där HPV-infektioner är vanliga och cellprov inte utförs regelbundet.

Vad hoppas ni att denna forskning ska resultera i?
Vi vill förstå hur strålning påverkar frisk vävnad och hur biverkningar uppkommer på grund av strålbehandling. Vi vill hitta sätt att skydda den friska vävnaden från strålning samtidigt som vi kan maximera strålningen så att tumören dör. Vidare vill vi förstå hur strålning påverkar immunsystem i frisk vävnad och hur sekundärtumörer uppkommer och hitta sätt att skydda frisk vävnad så att sekundärtumörer inte uppkommer. I vårt HPV-projekt vill vi hitta screeningmetoder som är lättanvända i utvecklingsländer som ett enkelt sätt identifierar patienter som löper stor risk att utveckla HPV-orsakad cancer. Detta har stor betydelse i länder där HPV-infektion är vanlig, där cellprov sällan tas och HPV vaccinationsprogram inte är utvecklade.

”Vi vill hitta sätt att skydda den friska vävnaden från strålning samtidigt som vi kan maximera strålningen så att tumören dör.”

Vad är det bästa med att vara forskare?
“Som forskare tränas man på att det inte finns några raksträckor inom forskning och att man måste misslyckas många gånger innan man lyckas. Att upptäcka något nytt är otroligt stimulerande, vilket gör att man blir sporrad att fortsätta forska. Envisheten leder till upptäckter och oavsett om ditt forskningsfynd är stort eller litet bidrar du på sikt till att förbättra för patienten. Det är också roligt att handleda studenter och stimulera deras nyfikenhet. Ända sedan jag var barn har jag varit fascinerad av hur människokroppen fungerar. Nyfikenheten har drivit mig till forskningen och att jag kom tidigt i kontakt med forskare vilket har varit viktigt för att fastna för forskning.

”Oavsett om ditt forsknings-fynd är stort eller litet bidrar du på sikt till att förbättra för patienten.”
Finns det något du skulle vilja framföra till våra givare?

Forskning som utgår från universitet och högskolor är mycket viktig då merparten av forskningen inte drivs av ekonomisk vinst. På så sätt kan forskningen bli bredare och bedrivas inom forskningsfält som har betydelse för patienten men som inte nödvändigtvis generar ekonomisk vinst. Era bidrag till forskning är mycket viktig för den akademiska forskningen inom onkologi.