Gunnar Steineck

Gunnar Steineck

Senior professor vid Göteborgs universitet Forskningsinriktning: Att förebygga, lindra eller bota följdsjukdomar av cancerbehandling – bota med återställd livskvalitet
Roumiana Chakarova

Roumiana Chakarova

Docent och översjukhusfysiker Verksamhetsområde: strålterapi, medicinsk fysik och teknik Forskningsinriktning: implementering av Monte Carlo metoden i extern strålterapi
Per Albertsson

Per Albertsson

Docent och Universitetssjukhusöverläkare vid Jubileumskliniken (SU Verksamhet Onkologi) Verksamhetsområde: strålbehandling/allmän onkologi Forskningsinriktning: strålbehandling/internradioterapi/nuklidterapi, gastrointestinal cancerbehandling