Annette Lövefors Daun

Annette Lövefors Daun

(För närvarande Tillförordnad verksamhetschef för Klinisk Patologi fram till 15/7-24.) Annars Verksamhetschef Medicinsk fysik och teknik (MFT), Sahlgrenska Universitetssjukhuset Legitimerad sjukhusfysiker.
Andreas Hallqvist

Andreas Hallqvist

Överläkare, docent i onkologi/verksamhetschef vid VO onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsområde: Onkologi. Forskningsinriktning: Lungcancer, strålterapi inklusive integrering med farmaka, biomarkörer. Radiofarmaka vid neuroendokrina tumörer....
Roumiana Chakarova

Roumiana Chakarova

Docent och översjukhusfysiker Verksamhetsområde: strålterapi, medicinsk fysik och teknik Forskningsinriktning: implementering av Monte Carlo metoden i extern strålterapi
Per Albertsson

Per Albertsson

Docent i onkologi Göteborgs universitet. Klinisk utredare, Effekt och Säkerhet, vid Läkemedelsverket. Specialområde: strålbehandling Forskningserfarenhet: strålbehandling/internradioterapi/radionuklidterapi med alfastrålande läkemedel.