Bo Stefan Arleij

Bo Stefan Arleij

Verksamhetsområde: Tidigare delägare i Wistrand Advokatbyrå med inriktning på affärsrätt, bl.a. obeståndsfrågor, bolags- och stiftelserätt samt kommersiella avtal. Numera egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning...
Per Karlsson

Per Karlsson

professor i Onkologi och kombinationsanställd som professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamhetsområde: onkologi Forskningsinriktning: bröstcancer, radioterapi, cancergenetik och endokrin...
Bo Baldetorp

Bo Baldetorp

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, avdelningen Onkologi, Lunds universitet. Verksamhetsområde: experimentell onkologi. Forskningsinriktning: identifiering av nya behandlingstargets, optimering av målinriktad behandling, tumörcell- och...
Eva Forssell-Aronsson

Eva Forssell-Aronsson

Professor/ämnesföreträdare och avdelningschef vid Avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt Universitetsöverförstesjukhusfysiker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset....