Bo Stefan Arleij

Bo Stefan Arleij

Verksamhetsområde: Tidigare delägare i Wistrand Advokatbyrå med inriktning på affärsrätt, bl.a. obeståndsfrågor, bolags- och stiftelserätt samt kommersiella avtal. Numera egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning...
Per Karlsson

Per Karlsson

professor i Onkologi och kombinationsanställd som professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare i Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vidare är Per Karlsson förste chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamhetsområde: allmän onkologi...
Bo Baldetorp

Bo Baldetorp

Professor/avdelningschef vid Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen Onkologi, Lunds universitet. Verksamhetsområde: experimentell onkologi. Forskningsinriktning: experimentell onkologi: identifiering av nya behandlingstargets, optimering av målriktad...
Eva Forssell-Aronsson

Eva Forssell-Aronsson

Professor/ämnesföreträdare och avdelningschef vid Avdelningen för medicinsk strålningsvetenskap vid Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, samt Universitetsöverförstesjukhusfysiker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset....
Bo Nordenskjöld

Bo Nordenskjöld

Professor vid Linköpings universitet/ f.d. överläkare vid onkologiska kliniken i Borås. Verksamhetsområde: allmän onkologi. Forskningsinriktning: medikamentell behandling av främst bröstcancer, men även av colorektal cancer.