Elin Tornblad

Elin Tornblad

Verksamhetsområde: Kommunikation, marknadsföring, administration och gåvohantering.
Bo Stefan Arleij

Bo Stefan Arleij

Verksamhetsområde: Egen verksamhet i Gottskärs Advokatbyrå AB. Hanterar bl.a. fondens juridiska frågor, förvaltning och marknadsföring.