Nio verk säljs till förmån för oss på Göteborgs Auktionsverk! 


Nio verk säljs till förmån för oss på Göteborgs Auktionsverk! 


Tack vare fint samarbete med Göteborgs Auktionsverk har ni nu chans att stötta cancerforskning i Västsverige, samtidigt som ni kan förgylla ert hem med underbar konst. Av de nio fantastiska verkan är åtta av verken skänkta av konstnärerna själva, och ett verk skänkt...
Marianne Jarfelt forskar på kognitiva problem efter cancerbehandling

Marianne Jarfelt forskar på kognitiva problem efter cancerbehandling

Marianne Jarfelt är en av forskarna som fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.
 Hennes projekt handlar om kognitiva problem, framför allt hjärntrötthet, som många cancerpatienter drabbas av efter behandling. I projektet undersöker de patienter som...
Vi utlyser årets doktorandstipendier – VT 2023!

Vi utlyser årets doktorandstipendier – VT 2023!

Du som är doktorand och som vårterminen 2023 antagits till din doktorandutbildning eller fått godkänt på din halvtidsprövning har nu möjlighet att söka stipendium. Ansökan ska registreras i vårt digitala ansökningssystem senast den 30 juni 2023. Behöriga att söka är...
Max Levin forskar på malignt melanom.

Max Levin forskar på malignt melanom.

Max Levin är en av forskarna som fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond. Han är docent och onkolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med forskningsområde malignt melanom med fokus på kopplingar mellan biverkningar och effekt av immunterapi. 
Läs...
Lär känna forskaren Andreas Hallqvist!

Lär känna forskaren Andreas Hallqvist!

Andreas Hallqvist är en av forskarna som fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.
 Förutom att vara överläkare i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har han många forskningsengagemang, bland annat inom lungcancer där gruppen bedriver...