Vi har märkt ett stort intresse för att kunna få en inblick i den cancerforskning vi är med och stödjer som bedrivs vid, och i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

En av föredragshållarna är Lars Ny, som kommer att hålla ett föredrag om det intressanta ämnet ”Cellterapi vid melanomsjukdom”.

Välkommen att läsa mer och anmäla dig här: Forskningsnyheter