Jubileumsklinikens Cancerfond (”JKCF”) har fått en generös donation avsedd att användas till prostatacancerforskning inom ramen för JKCF:s ändamål (se stadgarna på http://www.jkcf.se , ”Om fonden”). Styrelsen för JKCF gör därför en extra utlysning enligt följande.

Anslag kan ges till:

a) Infrastrukturellt stöd till biobankning inom PC forskningen vid Jubileumskliniken (”JK”), Sahlgrenska universitetssjukhuset, under en initial period, anslag kan ges årsvis i tre (3) år med början 2024 (år 2–3 indikativt anslag)

b) Forskningsmånader för doktorander inom prostatacancer, max 3 månader i tre år (år 2–3 indikativt anslag) både inom Onkologi och Medicinsk strålningsvetenskap. Behöriga att söka är kliniskt verksamma doktorander anställda vid Jubileumskliniken (”JK”) eller vid annan onkologisk verksamhet inom Västra Götalandsregionen och norra Halland (Kungsbacka eller Varberg). Vid anställning på annan klinik än JK ska det av ansökan tydligt framgå att det finns en koppling till forskningen vid JK.

Ansökan ska bland annat innehålla forskningsprogram, CV, publikationslista, budget (inklusive förvaltningsavgift 27 %) och, om du tidigare beviljats medel från JKCF, vetenskaplig rapport. Ansökan ska vara JKCF tillhanda genom registrering i vårt digitala ansökningssystem senast onsdagen den 15 november 2023. Vänligen använd vår egen ansökningsblankett (PDF) som finns att hämta på vår forskarsida, under fliken dokument.

Frågor kan ställas via mejl till professor Per Karlsson, per.karlsson@oncology.gu.se, docent Roumiana Chakarova, roumiana.chakarova@vgregion.se, eller till vår verksamhetschef Bo Stefan Arleij, bsa@jkcf.se.

Välkommen att söka före 15 november!