Varje år är vi med och finansierar forskarresor till konferenser runt om i världen. I dessa sammanhang kan forskare från världens alla hörn lära av varandra, utbyta kliniska erfarenheter och knyta kontakter för framtida projekt.

Forskaren Frida Westerbergh har fått detta stöd för att kunna åka på Society of Nuclear Medicine and Molacular Imagings årliga konferens i Kanada.

Såhär berättar hon själv om sin resa!

”Mitt namn är Frida Westerbergh och jag är doktorand på Avdelningen för Medicinsk Strålningsvetenskap vid Sahlgrenska Akademin. Min forskning handlar om radioaktiva cancerläkemedel, och om hur vi med förbättrade medicinska bildbehandlingsmetoder kan optimera och individanpassa användningen av dessa läkemedel.

Jag vill rikta ett stort tack till Jubileumsklinikens Cancerfond och dess givare för det finansiella stöd jag erhöll i samband med min resa till SNMMI:s (Society of Nuclear Medicine and Molacular Imaging) årliga möte i Vancouver, Kanada.

Vid konferensen presenterade jag en ny metod för att minska osäkerheten vid beräkningar av stråldos till njurar – ett organ som ofta begränsar hur mycket av läkemedlet patienten tål. Metoden skulle alltså kunna ge möjlighet att bättre förutspå vilka patienter som skulle dra nytta av ytterligare behandling, utan risk för allvarliga bieffekter.

Under konferensen fick jag inte bara möjlighet att diskutera och sprida min egen forskning, utan fick även ta del av hur andra forskargrupper arbetar för att minska osäkerheten i stråldosberäkningar, för att optimera användningen av radioaktiva cancerläkemedel.

Sammanfattningsvis är jag mycket tacksam över att jag fick möjlighet att medverka på denna sammankomst, och för det bidrag jag fick från Jubileumsklinikens Cancerfond. Särskilt glad är jag för de nya kontakter jag fick lov att knyta, och jag hoppas att dessa framöver kan ge upphov till nya och fruktsamma forskningssamarbeten!”

Tack Frida för att du är med och delar kunskap världen över!