Marianne Jarfelt är en av forskarna som fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.


Hennes projekt handlar om kognitiva problem, framför allt hjärntrötthet, som många cancerpatienter drabbas av efter behandling. I projektet undersöker de patienter som har behandlats för akut lymfatisk leukemi under barndomen. Förutom cancerforskare är Marianne läkare, specialist i barnmedicin och barnonkolog.


Läs mer om Marianne Jarfelt och hennes forskning här!