Ny forskning från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att precisionsmedicin kan identifiera bröstcancerpatientgrupper där strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi inte behövs. I en studie med huvudprövare från Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset har en genprofil tagits fram som identifierar när man kan avstå strålbehandling. Jubileumsklinikens Cancerfond har varit med och finansierat studien tillsammans med bland annat Cancerfonden.

I tre oberoende kliniska prövningar visade den specifika genprofilen POLAR vilka patienter som skulle dra nytta av lokal strålbehandling. Vilket i sin tur innebär att en specifik grupp bröstcancerpatienter inte behöver genomgå strålbehandlingen, och därmed kan undvika eventuella bieffekter.

Data visar att patienter med ett lågt värde på POLAR-genprofilen klarar sig med lika låg risk för lokalt återfall som de som får strålbehandling. Då behandling kan ha negativa sidoeffekter är det viktigt att kliniskt fastställa och identifiera patienter där strålbehandling inte behövs, säger Per Karlsson, professor i onkologi vid Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Resultaten av prövningsstudien presenterades av Per Karlsson på San Antonio Breast Cancer Symposium den 9 december där den fick stor uppmärksamhet.

De flesta patienter som har genomgått kirurgi i samband med bröstcancer rekommenderas strålbehandling. Och trots att endast en liten del av patienterna upplever allvarliga biverkningar av strålning, blir det totalt ett ganska stort antal patienter med tanke på hur vanligt bröstcancer är. Denna typ av genprofilering i samband med behandling kan därför förbättra livskvaliteten för många patienter. – Men utvecklingen av POLAR kommer att behöva ytterligare validering och säkerhetstester innan den kan användas i det kliniska arbetet, betonar Per Karlsson.

Du kan läsa mer om studien här! 

Är du nyfiken på Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre kan du läsa mer om det här! 

Foto: SU