Vi träffas för ett informationsmöte tisdag den 29 november kl. 12.00-13.00 i JKs stora konferensrum på våning 4.
Mer information och anmälan hittar du här: https://informationsmote-jkcf.confetti.events/

Kontaktpersoner:
Per Albertsson (per.albertsson@oncologi.gu.se)
Roumiana Chakarova (roumiana.chakarova@vgregion.se)

Välkommen!