Cancerforskaren Niclas Pettersson har upplevt en lite annorlunda medverkan på ESTRO-konferensen. På grund av Covid-19 har många forskarkonferenser ställt om till helt, eller delvis, digitala arrangemang. Här berättar Niclas för oss om hur en viktig forskningskonferens kan besökas på flera sätt under en pandemi.

”ESTRO-konferensen är en årlig konferens som riktar sig mot alla professioner som är verksamma inom strålbehandling, och är den viktigaste konferensen för såväl forskare som kliniskt verksamma. I år hölls den i slutet av augusti i Madrid, och var en kombination av en fysisk och digital konferens.

Programmet innehöll förutom de olika vetenskapliga sessionerna även undervisning, debatter och föreläsningar av prismottagare samt en poster-utställning. Det pågick ungefär 5-10 sessioner samtidigt. För att göra det enklare att följa utbudet var programmet kategoriserat i olika teman.

Tyvärr gjorde de då rådande Covid-restriktionerna att jag inte hade möjlighet att närvara på plats i Madrid. Istället följde jag sessionerna på datorn hemma. Jag lade mest tid på att följa ämnena som min egen forskning är inriktad mot: lungcancerbehandling, biverkningar av strålterapi, automatiska metoder för strålbehandling och intrafraktionella rörelser (oönskade organrörelser som sker under tiden stråldosen levererad). Utöver det så bevakade jag också den senaste utvecklingen för brachyterapi eftersom det är mitt huvudsakliga kliniska arbetsområde.

En positiv effekt av att Covid-pandemin gjort att konferenser varit åtminstone delvis digitala, är att arrangörerna lägger ut mycket av föredrag och material på sin hemsida. Det har gjort att jag sluppit prioritera bland de många samtida sessionerna! Jag har i lugn och ro kunnat titta på allt som jag är intresserad av. Just den delen hoppas jag kommer att bli normen för framtida konferenser. Jag vill tacka Jubileumsklinikens Cancerfond för det bidrag som möjliggjorde min medverkan på denna konferens.”

Detta är en reseberättelse som syftar till att visa upp de resor som sker till onkologi och strålningskonferenser världen över, med stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.