I år delar vi på Jubileumsklinikens Cancerfond ut över 15,2 miljoner kronor till den livsviktiga cancerforskningen i Västsverige!

Av det angivna beloppet avser drygt 1 miljon kronor ”forskarmånader för kliniker”, som syftar till att underlätta för kliniskt aktiva personer att koncentrera sig på sin forskning. Det är numera även möjligt för forskare anställda på andra onkologiska verksamheter i Västra Götalandsregionen och Norra Halland att söka sådant anslag, förutsatt att det finns en koppling till den akademiska forskningen vid Jubileumskliniken.

Det är namn på huvudsökande som anges nedan. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ytterligare ett stort antal kompetenta och hängivna forskare.

Följande cancerforskare har tilldelats projektanslag:
Andreas Hallqvist, Anna Bäck , Anne Thilander Klang, Barbro Linderholm, Caroline Olsson, Cecilia Bull, Daniel Giglio, Eva Forssell-Aronsson, Gunnar Steineck, Ingela Franck Lissbrant, Johanna Svensson, Kerstin Lagerstrand, Khalil Helou, Lars Ny, Maja Sohlin, Maria Ljungberg, Maria Hedelin, Marianne Jarfelt, Max Levin, Niclas Pettersson, Per Albertsson, Per Karlsson, Peter Bernhardt, Roumiana Chakarova, Stig Palm, Sture Lindegren, Thomas Björk-Eriksson, Toshima Parris.

Följande cancerforskare har fått tilldelning av medel till forskarmånader för kliniker:
Anna Nordenskjöld, Esmaeil Mehrara, Jan Nyman, Malin Blomstrand.

Hela listan, inklusive utdelat belopp, kan du se här!

Tack alla generösa givare som gör det möjligt för oss att stötta forskningen vid, eller i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.