Jubileumsklinikens Cancerfond delar i år ut över 14,1 miljoner kronor till cancerforskning vid, eller i anslutning till, Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Av det angivna beloppet avser drygt 1,1 miljoner kronor ”forskarmånader för kliniker”, som syftar till att underlätta för kliniskt aktiva personer att koncentrera sig på sin forskning. Det är numera även möjligt för forskare anställda på andra onkologiska verksamheter i Västra Götalandsregionen och Norra Halland att söka sådant anslag, förutsatt att det finns en koppling till den akademiska forskningen vid Jubileumskliniken.

Totalt söktes drygt 41 miljoner kronor för olika forskningsprojekt, exklusive forskarmånader för kliniker. Det är namn på huvudsökande som anges. I de flesta av de lite större projekten ingår naturligtvis ytterligare ett stort antal kompetenta och hängivna forskare.

Följande cancerforskare har tilldelats projektanslag:
Per Albertsson, Peter Bernhardt, Thomas Björk-Eriksson, Cecilia Bull, Anna Bäck, Changyan Chen, Eva Forssell-Aronsson, Daniel Giglio, Andreas Hallqvist, Maria Hedelin, Khalil Helou, Marianne Jarfelt, Per Karlsson, Max Levin, Sture Lindegren, Barbro Linderholm, Maria Ljungberg, Lars Ny, Jan Nyman, Caroline Olsson, Stig Palm, Toshima Parris, Niclas Pettersson, Gunnar Steineck och Anne Thilander Klang.

Följande cancerforskare har fått tilldelning av medel till forskarmånader för kliniker:
Malin Blomstrand, Andreas Hallqvist, Anna Nordenskjöld, Jan Nyman, Maja Sohlin och Zhiyuan Zhao.

Fördelningen på projekt och huvudsökande framgår av följande lista. 

Vill du läsa mer om hur bedömning och fördelning går till kan du göra det på vår sektion ”Om fonden”.