Vi har fått in ett stort antal högkvalitativa ansökningar för forskningsmedel. Den 11 februari när vi har årets första styrelsemöte kommer det att beslutas om vilka ansökningar som kommer att få anslag från oss på Jubileumsklinikens Cancerfond.

Vid bedömningen av ansökningarna används följande bedömningskriterier:
a) vetenskaplig kvalitet inklusive cancersamband
b) forskarens kompetens och – för fortsättningsansökan, eller om medel tidigare beviljats av fonden för annat projekt
c) vetenskaplig rapportering

Förutom vår styrelse som beslutar har vi även ett antal externa granskare.
Du kan läsa mer om hur vi utvärderar ansökningar här!