”Vår förhoppning är att våra magnetkamera-metoder ska kunna ge en säkrare bestämning av tumörtyp utan att man behöver ta en biopsi.”

Forskaren Maria Ljungberg är en av många forskare vars projekt fått ekonomiskt stöd från Jubileumsklinikens Cancerfond.

Läs gärna mer om Maria och hennes forskning här!